Voorzitterschap

Allen,

Zoals eerder vermeld heeft Nico Dijkstra, in verband met een functie bij een nieuwe werkgever, zijn voorzitterschap per direct neer moeten leggen. Voor het bestuur is het lastig om op korte termijn een nieuwe voorzitter te vinden maar gelukkig zijn wij voorlopig tot een goede oplossing gekomen. Om alles goed door te laten lopen is Geerard Brouwer bereid gevonden de taak als voorzitter in ieder geval tot einde 2021 op zich te nemen. Geerard is natuurlijk bekend met het ‘reilen en zeilen’ binnen de VVA en dit geeft het bestuur de tijd om zich te oriënteren op de toekomst van onze mooie vereniging.
Wij bedanken Nico voor zijn goede voorzitterschap en geweldige inzet van de afgelopen jaren en heten Geerard welkom en wensen hem veel succes in deze voor hem bekende functie!

Het Bestuur