Bestuur

Geplaatst op door
Geerard BrouwerVoorzitter
Geert SnijdoodWedstrijd-Jeugd-Sen.
secretaris/Penningmeester
Pope Bauke HolwerdaWedstrijd-Jeugd-Sen. secretaris06-34333174
Klaas VisserBeheerder veld en
gebouwen
06-15387090
Sietze JansmaMateriaalbeheer06-40678788
Jitske VisserNotuliste + schema’s/roosters