Bestuur

Geplaatst op door

Nico Dijkstra Voorzitter 06-51582969
Anna VisserPenningmeester
(buiten bestuur)
06-13508791
Geert Snijdood en
Pope Bauke Holwerda
Wedstrijd-Jeugd-Sen. secretaris 06-41922129
Peter JelsmaBeheerder veld en gebouwen 06-34525280
Klaas VisserBeheerder veld en
gebouwen
06-15387090
Sietze Jansma Materiaalbeheer 06-40678788
Tineke ZijlstraNotulist/
Website/Facebook/Insta
06-14458092
Jan Walsma Jeugdzaken 06-30046918