In Memoriam – Wiltje Elzenga

“Grote klasse”

Wiltje Elzenga, in minskelibben lang yn it spier foar de VVA.

Wanneer we de geschiedenisboeken van de voetbalvereniging Anjum eens goed bestuderen, blijkt al snel dat Wiltje Elzenga een man van het eerste- , maar ook van het laatste uur is geweest.

Wiltje was betrokken bij de doorstart van de v.v. Anjum eind jaren 50 van de vorige eeuw.  De voetbalvereniging was in 1948 opgericht. Echter begin jaren 50 werd er in een periode van 5 jaar niet gevoetbald. Lees verder →

Update – Extra Coronamaatregelen

Dinsdagavond heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd die het voetbal nog harder raken. Hierdoor zijn wij genoodzaakt, met ingang van woensdag 4 november; 22:00uur nieuwe maatregelen te moeten treffen. Hieronder vindt u welke:

  • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Kantines, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie, ook niet bij de jeugd.
  • Uiteraard zijn wij niet gelukkig met deze situatie, maar we respecteren de te nemen maatregelen en zullen ons er ook aan houden.
 
Indien de KNVB of andere instanties nog met aanvullende maatregelen komen, dan wordt deze informatie via de gebruikelijke kanalen (website, Facebook, Instagram, Twitter) met u gedeeld.

Wanneer hierover vragen bestaan, stel ze gerust.
 
Het Bestuur.

Activiteiten jeugd

Nu er voorlopig geen wedstrijden worden gespeeld hebben we, in overleg met de trainers, besloten om zaterdags extra activiteiten te organiseren voor de jeugd. Dit kan bestaan uit onderlinge partijtjes op het veld of in de zaal, penalty bokaal of 11 tegen 11. Volgende week zaterdag beginnen we met de oudere groepen, jo17, jo15 en mo19. De week erna is het de beurt aan de pupillen. Het is de bedoeling om dit tot het einde van de huidige lock down voort te zetten. Dus elk team traint om de week een keer extra. Ook de gewone trainingen blijven doorgang vinden. Alles om iedereen bij de club betrokken te houden. De trainers zullen jullie verder op de hoogte houden.

Publiek is helaas niet welkom.

Het Jeugdbestuur

Ballenactie V.V. Anjum groot succes!

De in samenwerking met Clubplan en V.V. Anjum opgezette actie om zoveel mogelijk ballen te doneren voor dit seizoen is een groot succes geworden. Heel veel leden, oud-leden, familie, vrienden en belangstellenden hebben een bal gedoneerd.

Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid bij onze voetbalvereniging is. Er zijn heel veel mensen die de V.V. Anjum een warm hart toedragen, zelfs tot ver buiten Anjum hebben we gemerkt. We willen iedereen die zijn of haar steentje hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken.

Ondanks het feit dat veel senioren een bal hebben gesponsord, heeft V.V. Anjum besloten om alle ballen aan de jeugdafdeling ter beschikking te stellen. Donderdagavond 15 oktober werden de 36 gesponsorde ballen op het hoofdveld van Sportpark It Kolkenfjild de spelers van de JO8-1 en JO8-2, jeugdvoorzitter Tamme Visser en trainster Daniëlle Visser overhandigd.

Nieuws omtrent corona maatregelen – update

Dinsdagavond heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd die ook het voetbal raken. Hierdoor zijn wij ook genoodzaakt, met ingang van woensdag 14 oktober; 22:00uur, nieuwe maatregelen te moeten treffen. De belangrijkste informatie vindt u hieronder:

* Leden van 18 jaar en ouder mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.

* Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.

* Kantine is gesloten

* Kleedkamers en douches zijn gesloten

De meeste maatregelen gelden in eerste instantie voor de komende twee weken, daarna wordt verder gekeken naar de situatie.

Uiteraard zijn wij niet gelukkig met deze situatie, maar we respecteren de te nemen maatregelen en zullen ons er ook aan houden.

Indien de KNVB of andere instanties nog met aanvullende maatregelen komen, dan wordt deze informatie via de gebruikelijke kanalen (website, Facebook, Instagram, Twitter) met u gedeeld.

Alle maatregelen kunt u vinden door het openen van deze link; maatregelen in eenvoudige taal.

Wanneer hierover vragen bestaan, stel ze gerust.

Het Bestuur V.V. Anjum

Geen Kerst zaalvoetbaltoernooi

Hoi allen,

Normaal gesproken gaat de inschrijving en de voorbereiding van het kersttoernooi in deze periode van start. Helaas moeten we jullie mededelen dat de huidige coronasituatie ons heeft doen besluiten om dit jaar geen kersttoernooi te organiseren. Het kersttoernooi staat bekend als een gezellige activiteit waar veel ouders en kinderen op af komen. We willen dit uiteraard verantwoord organiseren. We zijn van mening dat we met de collega’s en vrijwilligers onvoldoende in staat zullen zijn om de protocollen die gelden te kunnen waarborgen. We vinden het belangrijk om vroegtijdig een besluit te nemen zodat vrijwilligers en verenigingen weten waar ze aan toe zijn en geen onnodige voorbereidingen gaan treffen. We vinden het uiteraard ontzettend jammer dat we dit jaar deze mooie activiteit niet kunnen organiseren, maar de veiligheid en gezondheid van spelers, organisatie en publiek staat altijd op één. Laten we ons de komende periode aan de geldende maatregelen blijven houden zodat we hopelijk volgend seizoen weer lekker in de zaal kunnen voetballen.

Blijf gezond!

Vriendelijke groeten,
Afdeling wedstrijdzaken – Zaalvoetbal

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond