Oproep Algemene Ledenvergadering

Datum        : Maandag 27 november 2023
Tijd             : 20.00 uur
Plaats         : kantine Lyts Mokum

AGENDA

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen van het bestuur
 4. Vaststellen notulen vorige ledenvergadering, 14 november 2022
 5. Jaarverslag
 6. Financieel verslag
 7. Verslag kascommissie (Thomas Jansma en Anne Zijlstra)
 8. Verkiezing lid kascommissie: aftredend Thomas Jansma en Anne Zijlstra
 9. Verslagen diverse commissies (jeugdcommissie, club van 100, sponsorcommissie, activiteitencommissie, onderhoudscommissie en duurzaamheidscommissie)
 10. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Pope Bauke Holwerda
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Sietze Jansma
 • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Walsma
 • Aftredend en herkiesbaar voor 4 jaar: Geert Snijdood

 Verkiesbaar gesteld voor 4 jaar:

 • Daniëlle Visser
 • Johan Boersma
 • Anne Zijlstra
 • Ate Tijtsma

Tegenkandidaten kunnen tot één uur (19.00u) voor aanvang van de vergadering worden gemeld bij Geert Snijdood

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Coronamaatregelen V.V. Anjum

Wat betekenen de coronamaatregelen van 13 november voor de V.V. Anjum?

Voor de periode van 13 november tot 4 december 2021:

 • De wedstrijden van alle teams worden zonder publiek gespeeld.
 • De kantine is doordeweeks en op zaterdag gesloten.
 • Leden met een functie tijdens wedstrijddagen, zoals leiders, scheidsrechters e.d. zijn welkom.
 • Leden met een functie mogen in de kantine aanwezig zijn voor het halen van een kopje koffie voor zichzelf en de begeleiders van de tegenstander. Wel moet dan een mondkapje gedragen worden.
 • Ouders/verzorgers zijn in de kleedbox welkom om te helpen bij het aankleden van de jonge spelers.

Coronabeleid kantine

Coronabeleid kantine.

Iedereen vanaf 18 jaar die een CTB kan laten zien mag plaatsnemen in de kantine. Er is een uitzondering voor de mensen die geen CTB kunnen tonen, maar wel functioneel aanwezig moeten zijn. Ook zij mogen in de kantine plaatsnemen.

Controle vindt plaats bij de ingang van de kantine. Hierna zal een polsbandje overhandigd worden.

Het bestuur

Roosters

De nieuwe roosters staan online op de website. Het is voor de roostermakers elke keer weer een heel gepuzzel omdat ze rekening willen houden met ieder zijn/haar wensen. Het is dan ook van belang dat wijzigingen of opzeggingen ruimschoots voor aanvang van het seizoen worden doorgegeven en niet wanneer de roosters al klaar zijn. De roosters zijn dan nog moeilijk aan te passen en dat zorgt voor vervelende situaties. Dit willen wij graag voorkomen! Lees verder →

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Beste leden, ouder(s)/verzorger(s),

In navolging tot de genomen maatregelen door het RIVM en de KNVB omtrent de uitbraak van het coronavirus hebben wij als bestuur van V.V. Anjum besloten om Sportpark It Kolkenfjild en Lyts Mokum te sluiten tot en met 29 maart.

Dit houdt in dat per direct alle trainingen afgelast worden, en er tot 29 maart ook geen activiteiten plaatsvinden in de voetbalkantine.

Voor ons als bestuur staat de veiligheid van onze leden en vrijwilligers voorop en daarbij nemen wij dan ook geen enkel risico.

Wij vragen jullie om de website en Social Media in de gaten te houden mochten er verder ontwikkelingen zijn.

We hopen jullie hiermee eerst voldoende geïnformeerd te hebben.

Het bestuur en jeugdbestuur V.V. Anjum