Jeugdbestuur

Geplaatst op door

Bennie Peter Visser – 06-50876542
Anne Zijlstra  –  06-22080671
Klaas Veenstra
Daniëlle Visser

voetbal

Het jeugdbestuur is enkele jaren geleden opgericht.
Het is de bedoeling dat dit bestuur in principe alles regelt wat met het jeugdvoetbal te maken heeft.
Enkele redenen voor het oprichten van dit jeugdbestuur waren om het hoofdbestuur iets te ontlasten
en het nog beter functioneren van de jeugdafdeling van de V.V.Anjum.

In de praktijk houdt dit ondermeer het volgende in:
– Verzorgen teamindeling aan het begin van het seizoen;
– Aanstellen van het liefst 2 leiders per team;
– Aanstellen van vaste scheidsrechter per team;
– Aanstellen van (gediplomeerde) trainers;
– Verzorgen feestje bij eventueel kampioenschap;
– Organiseren van diverse activiteiten.

Onder deze activiteiten vallen onder anderen het herfst lichttoernooi voor de jongste pupillen groepen.
Het meedoen aan de Grote Club Actie voor de oudere pupillen groepen.
Ook houden we in principe ieder jaar een slotactiviteit.
Zo hebben we al enkele malen de voetbalschool van Heerenveen gehad en
ook de voetbaltruuk van de KNVB heeft onze club al 2 maal bezocht.
Kort samen gevat is het dus onze taak om het voor de jeugd zo aantrekkelijk
mogelijk te maken zodat ze onze vereniging zolang mogelijk trouwe blijven.