Sip Jaap Bos en V.V. Anjum verlengen samenwerking

ANJUM – Ondanks dat vanwege het rondwarende coronavirus de voetbalcompetitie al enkele weken stil ligt, dienen de verenigingen de lopende zaken natuurlijk wel af te handelen. Daaronder valt uiteraard ook de beslissing of men in het nieuwe seizoen doorgaat met de huidige trainer of dat men op zoek gaat naar een nieuw gezicht.

Bij V.V. Anjum staat Sip Jaap Bos in zijn tweede seizoen als hoofdtrainer voor de groep. Alhoewel het door de huidige omstandigheden niet eenvoudig is om tot een afgewogen oordeel te komen, heeft het bestuur en de spelersraad van V.V. Anjum alle vertrouwen in de werkwijze van de trainer, die een zeer goede verstandhouding met de spelersgroep heeft weten te bewerkstelligen. Op basis daarvan is besloten, dat Bos ook in het nieuwe seizoen 2021-2022 als trainer-coach aan de selectie aan Anjum verbonden zal zijn. Alle partijen zijn uiterst content met deze verlengde samenwerking en hopen uiteraard de vruchten daarvan binnenkort weer op het veld te mogen plukken.

Ook kunnen we meedelen dat de voltallige technische staf heeft aangegeven zin te hebben in het nieuwe seizoen. Pieter de Groot blijft aan als teammanager, Klaas Zijlstra en Tamme Visser als elftalleiders, Roelof Holtewes als assistent scheidsrechter en Jelle de Jong als keeperstrainer completeert het geheel.

Uitstellen Algemene Ledenvergadering

Beste leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren,
 
Aangezien het onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren heeft het bestuur van V.V. Anjum besloten om de Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken gehouden wordt in de derde week van november, te verschuiven naar een later moment. Welk moment dit zal zijn, daar is momenteel helaas nog geen zicht op.
 
De spoedwet maakt het tot in ieder geval 1 december mogelijk om de Algemene Ledenvergadering met vier maanden uit te stellen. Deze wet wordt automatisch elke keer met twee maanden verlengd tot nader order.
 
We hopen jullie hiermee eerst voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen deze doorgeven worden via: voorzitter@vvanjum.nl.
 
Bestuur V.V. Anjum

In Memoriam – Wiltje Elzenga

“Grote klasse”

Wiltje Elzenga, in minskelibben lang yn it spier foar de VVA.

Wanneer we de geschiedenisboeken van de voetbalvereniging Anjum eens goed bestuderen, blijkt al snel dat Wiltje Elzenga een man van het eerste- , maar ook van het laatste uur is geweest.

Wiltje was betrokken bij de doorstart van de v.v. Anjum eind jaren 50 van de vorige eeuw.  De voetbalvereniging was in 1948 opgericht. Echter begin jaren 50 werd er in een periode van 5 jaar niet gevoetbald. Lees verder →

Update – Extra Coronamaatregelen

Dinsdagavond heeft het kabinet extra maatregelen afgekondigd die het voetbal nog harder raken. Hierdoor zijn wij genoodzaakt, met ingang van woensdag 4 november; 22:00uur nieuwe maatregelen te moeten treffen. Hieronder vindt u welke:

  • Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.
  • Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Kantines, kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie, ook niet bij de jeugd.
  • Uiteraard zijn wij niet gelukkig met deze situatie, maar we respecteren de te nemen maatregelen en zullen ons er ook aan houden.
 
Indien de KNVB of andere instanties nog met aanvullende maatregelen komen, dan wordt deze informatie via de gebruikelijke kanalen (website, Facebook, Instagram, Twitter) met u gedeeld.

Wanneer hierover vragen bestaan, stel ze gerust.
 
Het Bestuur.

Activiteiten jeugd

Nu er voorlopig geen wedstrijden worden gespeeld hebben we, in overleg met de trainers, besloten om zaterdags extra activiteiten te organiseren voor de jeugd. Dit kan bestaan uit onderlinge partijtjes op het veld of in de zaal, penalty bokaal of 11 tegen 11. Volgende week zaterdag beginnen we met de oudere groepen, jo17, jo15 en mo19. De week erna is het de beurt aan de pupillen. Het is de bedoeling om dit tot het einde van de huidige lock down voort te zetten. Dus elk team traint om de week een keer extra. Ook de gewone trainingen blijven doorgang vinden. Alles om iedereen bij de club betrokken te houden. De trainers zullen jullie verder op de hoogte houden.

Publiek is helaas niet welkom.

Het Jeugdbestuur

Ballenactie V.V. Anjum groot succes!

De in samenwerking met Clubplan en V.V. Anjum opgezette actie om zoveel mogelijk ballen te doneren voor dit seizoen is een groot succes geworden. Heel veel leden, oud-leden, familie, vrienden en belangstellenden hebben een bal gedoneerd.

Het is mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid bij onze voetbalvereniging is. Er zijn heel veel mensen die de V.V. Anjum een warm hart toedragen, zelfs tot ver buiten Anjum hebben we gemerkt. We willen iedereen die zijn of haar steentje hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken.

Ondanks het feit dat veel senioren een bal hebben gesponsord, heeft V.V. Anjum besloten om alle ballen aan de jeugdafdeling ter beschikking te stellen. Donderdagavond 15 oktober werden de 36 gesponsorde ballen op het hoofdveld van Sportpark It Kolkenfjild de spelers van de JO8-1 en JO8-2, jeugdvoorzitter Tamme Visser en trainster Daniëlle Visser overhandigd.