Uitstellen Algemene Ledenvergadering

Beste leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren,
 
Aangezien het onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is om fysieke bijeenkomsten te organiseren heeft het bestuur van V.V. Anjum besloten om de Algemene Ledenvergadering, die normaal gesproken gehouden wordt in de derde week van november, te verschuiven naar een later moment. Welk moment dit zal zijn, daar is momenteel helaas nog geen zicht op.
 
De spoedwet maakt het tot in ieder geval 1 december mogelijk om de Algemene Ledenvergadering met vier maanden uit te stellen. Deze wet wordt automatisch elke keer met twee maanden verlengd tot nader order.
 
We hopen jullie hiermee eerst voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, kunnen deze doorgeven worden via: voorzitter@vvanjum.nl.
 
Bestuur V.V. Anjum