V.V. Anjum ontvangt een cheque van € 10.000,= van het Rabobank Coöperatiefonds

Binnen de v.v. Anjum is een duurzaamheidscommissie bezig om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om o.a. de kantine Lyts Mokum te verduurzamen. Het onderzoek richt zich op het isoleren van de kantine, het aanbrengen van zonnepanelen, het aanbrengen van ledverlichting rond het hoofdveld en oefenhoek.

Diverse offertes zijn aangevraagd. Dat dit een kostenplaatje met zich meebrengt mag duidelijk zijn. De v.v. Anjum is afhankelijk van het toekennen van subsidies. Diverse instanties zijn dan ook aangeschreven.

Afgelopen week mocht de v.v. Anjum een prachtig gebaar van de Rabobank ontvangen. In het kader van het Rabobank Coöperatie fonds mocht de voetbalvereniging Anjum een cheque van € 10.000,= ontvangen. Een prachtig gebaar van de Rabobank. Met deze gift komt de verwezenlijking van het duurzaamheidsplan weer een stapje dichterbij.

Op de foto wordt de cheque door de vertegenwoordiger van de Rabobank, Dineke Zijlstra, overhandigd aan de duurzaamheidscommissie van de v.v. Anjum.

Vlnr: Geerard Brouwer, Jan Visser, Herman Dikkie van der Meulen, Sijtze Visser, Dineke Zijlstra en Gerald Boersma

Foto: Tim Zijlstra