Zo makkelijk verdiende je nog nooit € 50,00!

Wil de v.v. Anjum haar ambities blijven uitvoeren, en de maatschappelijke positie die zij nu heeft blijven vervullen, dan hebben we jullie steun nodig. Er moeten zoveel mogelijk reclameborden worden geplaatst!

Het is écht eenvoudig om de v.v. Anjum aan een nieuw reclamebord te helpen en zelf € 50,00 euro te verdienen. Benader je werkgever of een andere ondernemer! Leg uit dat de v.v. Anjum nieuwe sponsors nodig heeft om de gestelde ambities waar te maken. Maak je werkgever of andere ondernemer warm voor een bord. Het vergroot de naamsbekendheid en draagt zeker bij aan het imago. Organisaties sponsoren steeds vaker vanuit maatschappelijk oogpunt, ook daarin speelt de v.v. Anjum een centrale rol.

Desnoods kun je ook nog met (een deel van) de premie het bord meefinancieren als je werkgever tegen de kosten aanhikt. Maak het aantrekkelijk. KOM IN ACTIE!!! De v.v. Anjum betaalt de premies graag uit!

Laat de desbetreffende organisatie het formulier op de achterzijde invullen en lever dit in bij de Sponsorcommissie van de v.v. Anjum middels e-mail (zie volgende pagina).
Vanzelfsprekend zijn er ook andere vormen van sponsoring mogelijk. Indien hiervoor (ook) belangstelling is, vraag hiernaar bij de Sponsorcommissie v.v. Anjum.

Informatie voor geïnteresseerde bedrijven
Voetbalvereniging Anjum is een ambitieuze club die voortdurend investeert in de kwaliteit van de organisatie. Willen wij kunnen blijven investeren in verdergaande kwaliteitsverbetering en de maatschappelijke rol blijven vervullen zoals we doen en deze blijven door ontwikkelen, dan zijn er meer sponsors nodig.

Bedrijven kunnen onze club steunen door middel van het sponsoren van een reclamebord.

Deze grote reclameborden (300 x 60 cm.) worden geplaatst op een prominente plaats langs het hoofdveld.

Bestuur en Sponsorcommissie v.v. Anjum

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab